Equilibrium, s.r.o. - organization for personal growth

Equilibrium s.r.o., organization for personal development and the publishing house
Mečislavova 208/4, Prague 4 - Nusle
tel.: +420 777 09 20 30, e-mail: info@equilibrium.cz

How will you find us?

Sitemap

 

Welcome to the Equilibrium, s.r.o. company site

Equilibrium, Ltd is a company for personal growth that holds courses, workshops and lectures in the field of systemic constellations, aura-soma and others.

The company offers courses to everyone who works with people and/or for people.

Equilibrium, Ltd was founded in 2000 by Zdeňka Tušková, who is also the lecturer.


What you can find on our website

On our website, you can find information about Equilibrium, Ltd company, courses and seminars as well as other general information about methods, which Equilibrium, Ltd deals with.


The seminars of family constellations can be found at  www.konstelace.eu


News

Intensive Training in Systemic Constellations in 2018

Under Intensive Training in Systemic Constellations you can find a schedule for the training in 2018 and you can enrol there in the training which will take place in 2018 and learn more information. If you have any questions, do not hesitate to contact us.


Equilibrium, Ltd publishing house


Equilibrium, Ltd has published the following books (in Czech):

B. Hellinger: Štěstí, které zůstává : kam vedou rodinné konstelace

(Happiness that Remains : Where Family Constellations Lead)

Year: 2010, 2nd edition

Annotation:

Where do family constellations lead? Towards the happiness that remains. Happiness that feels good in ourselves because we appreciate it and because we share it with the fact that we are wishful to other people and that we wish them well in every respect. Then our Happiness is pleased. It feels good in ourselves and wants us to be good - permanently good. It sets us in movement of love that remains.

A unique book which describes family constellations in a clear and simple way and provides the reader with a profound insight into both marital and marital relationships and brings to light other dimensions of the human soul.


B. Hellinger: Přirozená mystika : cesty spirituální zkušenosti

Rok: 2009

Anotace:

"Všude, kde narážíme na mystické zkušenosti, se ukazuje, že mají něco společného. Mystická zkušenost vede ke splynutí s mocí, která nás přesahuje, ke splynutí, které zdaleka přesahuje osobní snažení a osobní konání. V mystické zkušenosti pociťujeme, jako by nás k sobě přitahovalo něco, co přichází zvenčí. Tato zkušenost je spojena s hlubokým štěstím."J. J. Stam: Pole spojení : praxe organizačních konstelací

Rok: 2009

Anotace:

„Kam bych se v organizaci nejvíce hodil? Proč se vždy cítím nakonec zodpovědný za něco, co se mnou nemá nic společného? Jak ukočírujeme ten proces změny? Jak nejlépe popsat náplň práce pro funkci nového manažera? ...

Tato kniha je sbírkou mnoha takových vhledů, společně s příklady z reálného života, osobních zkušeností a teoretického rámce toho všeho, co se za pět let práce se systémovým přístupem k otázkám práce a organizaci vyvinulo. S lehkostí, vždy v kontaktu s realitou, přináší čtenáři mnoho okamžiků poznání. Bude stimulující a inspirující pro každého, kdo pracuje v organizaci nebo s organizací.B. Hellinger: Myšlenky o Bohu : jejich kořeny a jejich působení

Rok: 2009

Anotace:

Kniha, která právě vychází, je jakýmsi celkovým shrnutím autorova bytostného poznání. Rozšiřuje konstelace o jejich kontextuální rámec. Pojednává srozumitelným a jednoduchým způsobem o věcech běžných i složitých tak, jak je Hellingerovi vlastní. Konfrontuje nás s naším vnitřním světem často velmi kontroverzním způsobem, nutí k hlubokému zamyšlení a nastoluje tím další a další otázky, na které si jistě hloubavý čtenář odpoví sám. Autor provokuje svými filosofickými názory, které staví do zvláštního kontrastu. Svým osobitým výkladem nás vede k pochopení, že duše se rozvíjí podle vlastních přirozených zákonů, nezávislých na naší vůli nebo přáních.

Čtenáři dává kniha tušit hloubku, s jakou se autor zamýšlí nad životem. Vnímá duši jako autonomní sféru a provází ji citlivě až k věcem posledním. Jeho dílo je prostoupeno hluboce lidskými hodnotami a humanismem, přesahujícím hranice národů, kultur i náboženství. Vydání knihy si neklade za cíl budování nových paradigmat, nýbrž snaží se české veřejnosti podat komplexně autorovy myšlenky, které představují mnohdy i revoluci v myšlení. Jedním z největších významů bude, když podnítí čtenáře a stane se předmětem tvořivých diskusí.


H. Edelman: Dcery bez matek : ztráta jako dědictví

Rok: 2010

Anotace:

Tato odvážná a silná kniha plná zkušeností a vhledu je pro všechny ženy, které ztratily matku a které hledají útěchu a porozumění.
Každá žena, která ztratila matku, vám řekne, že tato ztráta její život nenávratně proměnila: že změnila to, jaká je teď a jaká bude. Odešla ta, která o ni pečovala, odešla její učitelka, rádkyně, její vzor. Doby změn v životě ženy - odchod z domu, vstup do manželství, děti - vyvolávají touhu po vedení a sdílení, a často se již není ke komu obrátit. Kniha Dcery bez matek zkoumá hluboké následky ztráty, které se dotýkají identity ženy, jejich osobních a životních voleb. Hope Edelmanová, která ztratila svou matku v sedmnácti letech, hledala knihu jako je tato, aby ji vedla, a když žádnou nemohla najít, rozhodla se, že ji napíše sama.H. Edelman: Matky bez matek : jak z nás ztráta matky utváří rodiče, kterými se stáváme

Rok: 2010

Anotace:

"Dojímavý, srozumitelný a zasvěcený pohled na celoživotní následky ztráty matky." - San Francisco Chronicle.
Hope Edelmanová vychází ze svého vlasntího příběhu a odhaluje specifické úzkosti a přání, které při výchově svých dětí zakoušejí matky, když jim schází pomoc žijící mateřské průvodkyně. Zkoumá volby, které jako rodiče dělají, jejich nečekaná vítězství i strachy, od počátečního rozhodnutí mít dítě, skrze těhotenství, přes porodnici až k rokům, kdy děti vychovávají. Kniha je obohacena o hlasy matek samotných, je naplněna praktickými pohledy a radami zkušených profesionálů, je podložena obdivuhodně rozsáhlým výzkumem a je svěže napsaná. Poskytuje tak matkám bez matek rady a podporu, které chtějí a potřebují.
Volné pokračování knihy Dcery bez matek. 

 
 

Sitemap

© 2008 Equilibrium, all rights reserved.
Offered technics and informations are listed from informational and experimental reasons. We do not prescribe these methods nor give medical advices, directly or indirectly, for any reader or any indisposition. We also do not advise to try these methods by themself, We do not make any interpretation concerning physiological impacts from any kinds of indeas that we present. People, that use these technics, do that voluntary and on their own responsibility. However our experience tells us , that those, who také seriously that process of self-discovering, find here interesting and suggestive material. Webmaster's e-mail: webmaster@equilibrium.cz.

Wehosting & webdesign Web4ce, s.r.o. | Powered by CMS E4E

Search