Systemické a rodinné konstelace

Systemické a rodinné konstelace jsou dnes oblíbenou metodou, jak se podívat na to, kde leží příčina problémů a jak získat důležitý návod k jejich řešení. Na vše, co je možno chápat jako systém, lze sestavit konstelaci.

Klienti tak mohou nahlédnout za okraj svého talíře a podívat se na věc s určitým odstupem. Velkým popudem ke změně, kterou potřebujeme ve svých životech udělat a které se někdy i vehementně podvědomě bráníme, je také emocionální prožitek, který zprostředkuje rozestavění konstelace.

A co můžeme od rodinných konstelací čekat? Naznačme jen, že jsou jednou z cest, jejichž pomocí lze najít odpovědi na otázky a východiska z problémů, které nás sužují a které nám znesnadňují život v partnerském vztahu, v rodině či v pracovním kolektivu. Všechna tato „prostředí“ jsou „obsazena“ lidmi, k nimž se svými vztahy a vazbami neoddělitelně patříme. Jsme články těchto systémů, nebo chcete-li, hrajeme uvnitř těchto společenství určité role. Některé z nich se nám nemusí líbit, a přesto s tím zdánlivě nedokážeme sami nic udělat.

Rodinné konstelace jsou vynikající příležitostí, jak tyto systémy rozkrýt a podívat se, kde nastala chyba. Jejich prostřednictvím můžeme najít zranění, chybějící články a převzaté role, které nám způsobují potíže. A co je nejdůležitější, pomocí rodinných konstelací je možné tyto chyby pokojnou cestou napravovat. Výjimkou nejsou ani konstelace stavu naší peněženky, neboť i zde nacházíme velký vliv nevědomých sil, které mohou způsobovat zkázu. I tady je totiž možné sestavit do konstelace ty části, které s tím souvisí, a dojít k uvolnění situace. 

Systemické konstelace a přístupy:

rodinné - rozestavění členů rodiny, dětí, rodičů, prarodičů a dalších blízkých pomocí zástupců

individuální - klient přechází z jedné role do druhé pod vedením kouče

pohyby duše - klient stojí ve své kostelaci sám a pracuje se s ním pomocí jemných informací a případně osvobozujících vět či slov, které působí jako mantry

podnikové - pomocí zástupců je rozestavěn systém podniku,organizace, společnosti, firmy

šamanské - kromě běžných metod se rozestaví i další abstraktní nebo duchovní pojmy a principy

voice dialogue - pracuje se s našimi vnitřními hlasy

astrohry - rozestavění planet konkrétního horoskopu vede k pochopení naší vnitřní konstituce

kineziologické konstelace - využití kineziologického svalového testu při současném rozestavění, odblokování emocionálního stresu

ženské konstelace - pracuje se pouze se ženami, takže je možné řešit ženská témata, která jdou do velké hloubky

mužské konstelace - podobně jako u žen, pracuje se pouze s mužskými představiteli, kteří představují všechny role, takže zažijí hloubku svého mužství

konstelace nového typu - pracuje se téměř beze slov v mnoha dimenzích najednou, práce s energií skupiny

politické konstelace - rozestavují se velké celky, národy, politické systémy

systemický koučink - vedení klienta v průběhu celého řešení jeho zakázky pomocí systemického přístupu

 
 
 

Mapa webu

© 2008-2012 Equilibrium, všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Nabízené techniky, postupy a informace jsou uvedeny z informačních a výzkumných důvodů. Tyto techniky nepředepisujeme ani neudělujeme lékařské rady, přímo nebo nepřímo, pro jakéhokoliv čtenáře a na jakoukoliv indispozici. Také nedoporučujeme tyto postupy samy o sobě, ani neděláme žádný výklad týkající se fyziologických účinků z jakýchkoliv myšlenek, které tu podáváme. Lidé, kteří použijí techniky zde uvedené, dělají tak dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Avšak naše zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se vážně zabývají sebepoznáním, najdou zde zajímavý a podnětný materiál.

Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E

Vyhledat