Systém je tvořen částmi a tyto části na sebe vzájemně působí. Mají časovou hierarchii, tj. podle toho, kdy se přiřadily do systému, mají také určitou funkci. Společně pak působí silněji než jako pouhý součet jejich síly. 

Systém má své zákonitosti, a pro jeho správné fungování je třeba tyto zákonitosti respektovat. 

Takto je možné zjistit, kde a jak byly zákonitosti systému narušeny, a pokojnou cestou je napravit. 

 
 
 

Mapa webu

© 2008-2012 Equilibrium, všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Nabízené techniky, postupy a informace jsou uvedeny z informačních a výzkumných důvodů. Tyto techniky nepředepisujeme ani neudělujeme lékařské rady, přímo nebo nepřímo, pro jakéhokoliv čtenáře a na jakoukoliv indispozici. Také nedoporučujeme tyto postupy samy o sobě, ani neděláme žádný výklad týkající se fyziologických účinků z jakýchkoliv myšlenek, které tu podáváme. Lidé, kteří použijí techniky zde uvedené, dělají tak dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Avšak naše zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se vážně zabývají sebepoznáním, najdou zde zajímavý a podnětný materiál.

Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E

Vyhledat