Tři kouzelná slova, se kterými můžeme vystačit v různých situacích. Ale nejdřív se je musíme naučit používat správně ve své rodině. Tam je počátek našeho života, tam náš život začíná. 

První slovo "prosím" žádá o něco. Je to krásné slovo a otevírá bránu k srdci. 

Druhé slovo "děkuji" vyjadřuje vděčost. Toto slovo uklidňuje srdce. 

Třetí slovo "ano" vyjadřuje souhlas a povolává srdce k činnosti. 

Užívejte tato slova moudře, ne jako klišé, ale jako skutečná vyjádření vašeho srdce. 

 
 
 

Mapa webu

© 2008-2012 Equilibrium, všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Nabízené techniky, postupy a informace jsou uvedeny z informačních a výzkumných důvodů. Tyto techniky nepředepisujeme ani neudělujeme lékařské rady, přímo nebo nepřímo, pro jakéhokoliv čtenáře a na jakoukoliv indispozici. Také nedoporučujeme tyto postupy samy o sobě, ani neděláme žádný výklad týkající se fyziologických účinků z jakýchkoliv myšlenek, které tu podáváme. Lidé, kteří použijí techniky zde uvedené, dělají tak dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Avšak naše zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se vážně zabývají sebepoznáním, najdou zde zajímavý a podnětný materiál.

Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E

Vyhledat