Bez napojení na své kořeny nemáme žádnou sílu. Naše kořeny nás neustále vyživují, tak jako je rostlina živa díky živinám z půdy a ze vzduchu, který dýchá. 

I v nás je napojení na všechny naše předky a na jejich síly a na vše, co vykonali. Zkuste si představit, jak stojíte před svými rodiči a dívejte se i na jejich rodiče a za ně na další a další předky. Je to síla, která roste geometrickou řadou. A výsledkem toho, že předávali život, jste vy. Nezbývá, než se před tou obrovskou silou uklonit a říct velké ANO. Přitakat životu, jaký je. 

 
 
 

Mapa webu

© 2008-2012 Equilibrium, všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Nabízené techniky, postupy a informace jsou uvedeny z informačních a výzkumných důvodů. Tyto techniky nepředepisujeme ani neudělujeme lékařské rady, přímo nebo nepřímo, pro jakéhokoliv čtenáře a na jakoukoliv indispozici. Také nedoporučujeme tyto postupy samy o sobě, ani neděláme žádný výklad týkající se fyziologických účinků z jakýchkoliv myšlenek, které tu podáváme. Lidé, kteří použijí techniky zde uvedené, dělají tak dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Avšak naše zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se vážně zabývají sebepoznáním, najdou zde zajímavý a podnětný materiál.

Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E

Vyhledat