Základní informace

Aura-soma - harmonizace duše a těla

Aura-Soma pracuje s příčinami a souvislostmi „ne-mocí“, které se projevují v rovině našich emocí, vlastností, projevů a chování, nebo na našem těle. Znamená to, že nám pomáhá harmonizovat duchovní, emocionální a fyzické roviny naší bytosti a nalézat kontakt s našim vnitřním vedením. Nejrůznější nerovnováhy se mohou projevovat například tak, že se snadno rozčílíme nebo se necháme lehce vyvést z míry. Nebo si naopak neumíme o nic říct, máme velké množství zábran a považujeme všechny lidi kolem sebe za mnohem přednější než jsme my sami. Možná se příliš červenáme nebo rychle ztrácíme hlavu. To všechno jsou samozřejmě běžné lidské projevy. Ukazují však na ne zcela vyvážený, vyrovnaný stav. Proto mluvíme o neharmoniích. V okamžiku, kdy nám tyto nerovnováhy v energiích, protože i tak lze na neharmonie pohlížet, začnou vadit a máme pocit, že bychom se sebou něco rádi udělali, začneme pokukovat po dveřích s nápisem "práce na sobě“, za kterými nás čeká řada metod. Ty nám mohou v dobrodružství sebepoznávání a sebe-vylepšování pomoci. Sebevylepšováním nemyslíme, že se budeme snažit vybrušovat do jakýchsi dokonalých představ, ale spíše to, že budeme lépe a více sami sebou, že budeme žít svůj vlastní plný život. A právě v cestě k vědomějšímu, autentickému životu je Aura-Soma krásným a silným pomocníkem.

Základem tohoto systému je sada dvoubarevných lahviček Equilibrium, česky rovnováha, které jsou tvořeny dvěma částmi, olejem a vodou, v poměru 1:1. Obsahují extrakty z rostlin, energii minerálů a barev. Emulze, která vznikne smícháním obou částí, se nanáší přímo na tělo. Dalšími přípravky jsou barevné a voňavé energetické substance, tzv. pomandery. Obsahují 49 bylinek v různých poměrech podle oblasti působení. Jejich hlavní funkcí je posílení a harmonizace aury, tedy zlepšení naší energetické ochrany. Nanášejí se na auru a jejich účinek je okamžitý. V dnešní době, kdy už jsme poměrně citliví na různé negativní či nepříjemné energie, představují dobrou ochranu a pomoc. Třetím ze základních prostředků jsou kvintesence. Jsou to opět čistě energetické substance, které slouží k navázání kontaktu s tzv. mistrovskými energiemi. Každý barevný paprsek totiž svou frekvencí přenáší i informace, principy a kvality. Kvintesence je dobré používat před meditací, pro práci s aspekty, které bychom si v sobě přáli rozvíjet. Navázání kontaktu s těmito energiemi v postatě znamená otevřít určité kvality sám v sobě.

Aura-Soma jako metoda má svá specifika. Pro její pochopení je důležité podívat se na souvislost pojmů ne-moc, zodpovědnost a vědomé jednání, to znamená práci na emocionální, mentální nebo duchovní úrovni. Jak k tomu dochází? Každý člověk v sobě nosí spoustu zážitků, emocí, vzorců, zvyklostí a způsobů reagování. Obvykle míváme sklony je neustále opakovat a tím je posilovat. Spousta návykových reakcí se děje nevědomě, což je samozřejmě problém, protože pokud o něčem nevíme, nemáme nad tím ani žádnou kontrolu a moc. Na co nevidíme, to je svým vlastním pánem v našem domě, a ovládá-li nás něco nevědomě, nejsme řádnými „kormidelníky“ svého žití. Ne-moc je něco, co neovládáme, co je mimo naši vědomou účast. Jak si pomoci? Především snahou uvědomit si to, co v nás podvědomě funguje, a pak se vědomě snažit tento vzorec nebo způsob reagování změnit. Takto přijmeme vládu a zodpovědnost za to, co děláme a žijeme. Aspekt zodpovědnosti je v Aura-Somě velmi důležitý. Samotné lahvičky si také člověk vybírá sám. Je dobré se na nikoho nespoléhat, intuitivně si zvolit barevné kombinace. Tak se sami vědomě proměňujeme ve svobodnějšího člověka. Říká se, že Bůh dal člověku možnost přemýšlení a možnost volby. Jak málo ale skutečně volíme, jak málo jsme tvořivě přítomni v našich poloautomatických životech…

Používáním lahviček se v nás začne odehrávat jakýsi proces uvědomování si. Věci, které nás dříve vyváděly z rovnováhy a se kterými jsme si nevěděli rady, najednou prožíváme vědomě, jsme schopni je pozorovat a tedy je i nějakým způsobem řešit. Lahvičky nám navíc dodají energii k tomu, abychom dokázali udělat to, co chceme, a co jindy z nějakých důvodů (strach, nejistota) nešlo. Prožijeme tedy své nové možnosti, které pak můžeme „přijmout do svého repertoátu“.

Čím je Aura-Soma přitažlivá? Co dělá lidi tak krásně člověčími, lidskými? Jsou to naše city, pocity, emoce. A samozřejmě věčný boj mezi city a rozumem. Za svůj život si mnohdy naděláme v cítění veliké zmatky. Mnoho bolestivých zážitků nosíme uložených v sobě, od mnohých pocitů se raději „oddělíme“, nechceme je vidět, protože by to znamenalo bolest nebo nepříjemnou konfrontaci. Navíc zažíváme tlaky našeho okolí, požadavky a nároky, mnohdy naprosto neslučitelné s naším cítěním. Někteří se potřebujeme vrátit k našim, skutečně našim pocitům, sami k sobě. Lahvičky jsou jako přátelé, kteří nám barevný svět našich pocitů připomínají a pomáhají nám se do něj vrátit.

Aura-Soma je směřování k lásce. Znamená to, že přestaneme bojovat o sebe, bát se o sebe, nevědět, co se sebou. Větším poznáním sebe sama si přestaneme působit tolik zmatků a neklidu. Přijetím své osobnosti
budeme moci obrátit svou pozornost do lásky.

Proveďte si orientační výběr lahviček.

Informace o Archandělských esencích.

 
 
 

Mapa webu

© 2008-2012 Equilibrium, všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Nabízené techniky, postupy a informace jsou uvedeny z informačních a výzkumných důvodů. Tyto techniky nepředepisujeme ani neudělujeme lékařské rady, přímo nebo nepřímo, pro jakéhokoliv čtenáře a na jakoukoliv indispozici. Také nedoporučujeme tyto postupy samy o sobě, ani neděláme žádný výklad týkající se fyziologických účinků z jakýchkoliv myšlenek, které tu podáváme. Lidé, kteří použijí techniky zde uvedené, dělají tak dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Avšak naše zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se vážně zabývají sebepoznáním, najdou zde zajímavý a podnětný materiál.

Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E

Vyhledat