Význam barev a světla

"Budiž světlo", stojí na počátku dějin stvoření, "...a bylo světlo".

Světlo – viděno duchovně – je synonymem pro život. Čisté, bílé světlo je počátkem veškerého života, předpokladem pro jakoukoliv formu organické existence. Současně je i zdrojem síly všech živočichů.

Antické učení říká, že Universum vzniklo z kosmického praohně, z velkého bílého světla, na které se máme dívat jako na Boží poselství, protože Bůh je zdrojem všeho světla.

Život a světlo jsou tedy bezprostředně spojeny a totéž platí pro světlo a barvy, které jsou rovněž neoddělitelné. Barvy jsou formou výrazu světla, zářivým jevem, který je naplněn nesmírnou energií.

Světelné paprsky mají podstatný význam pro naše zdraví a pro náš celkový stav, protože pronikají svou energií každou buňku našeho těla, a tím způsobují specifické molekulární reakce, které tvoří základ naší tělesné a duševní rovnováhy.

Všechny formy života, se kterými se setkáváme, jsou závislé na světle, a tím současně i na energii barev. Barvy jsou síly, které nás stále a všude obklopují svým vlivným působením, vyvolávají v nás pocity a tím hluboce ovlivňují naše myšlení a city. Prozařují celý náš organismus a energeticky jej zásobují.

Barvy plně rozvíjejí elektromagnetické síly slunečního světla v našem těle, a proto jsou kosmickým zdrojem síly, která poskytuje zdraví a vyváženost. Když tato energie zcela chybí, nebo když jí v organismu není dostatek, pak je harmonická rovnováha narušená a některé tělesné funkce nemohou probíhat normálně.

Světlo a záření barev přijímá náš organismus různými způsoby. Děje se tak především prostřednictvím očí, ale dalším velmi významným orgánem, jenž přijímá záření, je také kůže. Jsou známy případy lidí, kteří náhle oslepli a v důsledku toho jejich organismus zeslábl natolik, že se jen stěží mohli pohybovat. Jejich zdraví a síla se obnovily až když se jejich organismus přizpůsobil novým podmínkám a naučil se přijímat více světla kůží. Kosmický řád tedy nacházíme i v niterné inteligenci těla.

Při masáži, akupunktuře, barevné terapii aj., přichází léčivý podnět z vnějšku vždy pokožkou, která tyto informace vede dále do těla. Signály z okolního světa se tak věrně odrážejí v každé buňce našeho těla.

Barevné energie nám zprostředkují povzbuzující, harmonizující a regenerující síly a vitální energii. Ovlivňují nervy, žlázy, orgány a kromě toho mají významný vliv na naše duševno. Sedm barevných paprsků slunečního spektra v sobě nese zcela specifické energie.

Mnoho velkých starověkých kultur pěstovalo sluneční kult a věřilo na sílu Slunce.

 
 
 

Mapa webu

© 2008-2012 Equilibrium, všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Nabízené techniky, postupy a informace jsou uvedeny z informačních a výzkumných důvodů. Tyto techniky nepředepisujeme ani neudělujeme lékařské rady, přímo nebo nepřímo, pro jakéhokoliv čtenáře a na jakoukoliv indispozici. Také nedoporučujeme tyto postupy samy o sobě, ani neděláme žádný výklad týkající se fyziologických účinků z jakýchkoliv myšlenek, které tu podáváme. Lidé, kteří použijí techniky zde uvedené, dělají tak dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Avšak naše zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se vážně zabývají sebepoznáním, najdou zde zajímavý a podnětný materiál.

Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E

Vyhledat