Sada vnitřní alchymie

Možnost plně se odpoutat od minulosti a spojit se se svým pravým Já

Když se 26.února 1999 narodila lahvička B99, Archanděl Cadkiel, na obloze právě docházelo ke konjunkci Jupitera a Venuše. Touto událostí jako by se odstartoval počátek rozkvětu a růstu ženských energií na naší planetě. Zároveň se, jakoby paradoxně, zvyšovaly pocity odpojenosti, chaosu a utrpení, neboť mezi lidmi narůstala netolarance. Po celém světě probíhaly velmi rychlé změny. A protože věci se vzájemně zrcadlí, také Aura-Soma se začala měnit.

Živoucí energie lahviček Equilibrium procházely tak rychlými barevnými proměnami, jaké neměly v historii obdoby. Ze zelených se stávaly žluté, tyrkysová se proměnila na zlatou, v modrých vznikaly tmavě fialové a mnoho, mnoho lahviček nabralo nejrůznější odstíny olivové. Barvy zesvětlely, z některých dokonce vznikla čirá. Objevily se nové barvy jako je krémová, cihlová, blankytně modrá, stříbrná, brčálová, kaštanová a jiné.

Svět byl postaven před úkol otevřít se novým možnostem a lahvičky Equilibrium začaly představovat tyto nové možnosti uvnitř každého z nás. Protože lahvičky prostě zrcadlí, kdo jsme, začaly vysílat velice jasné poselství.

Jsme připravení být barevnější?

Jsme připraveni vidět a přijmnout všechny krásné odstíny sebe sama?

Jsme připraveni začít v každém okamžiku vyzařovat své skutečné barvy?

Jsme připraveni jít se změnou?

Jsme připraveni zbavit se toho, co si myslíme, že jsme, a stát se tím, kým skutečně jsme?

Jsme připraveni projasnit své postoje?

Jsme připraveni vidět s naprostou jasností?

Jsme připraveni zbavit se strachu a temnoty a vzít si své přirozené právo na lásku a světlo?

Lahvičky sady vnitřní alchymie působí dohromady jako tým, a přitom každá z nich přináší své vlastní poselství. Než k vám dorazí, pravděpodobně se některé z nich, když ne všechny, přetransformují v něco zcela jiného, neboť jejich přirozeností je neustále vám zrcadlit vás samotné.

A1 Osvětlení stínového vědomí ženství. Možnost předefinovat, přestavět a přijmout příslib ženství. Rovnováha mužského a ženského principu, která prosvítí mír a obnovenou víru.

A2 Potenciál pro extázi a blaženost. Vděčnost zdroji moudrosti a užívání zlatého světla vlastního úspěchu. Hluboký strach z hojnosti a úspěchu. Metamorfóza - z glorifikace sebe sama ustoupit do stínu, aby mohli zazářit druzí. Ve stínu záříte vlastním světlem a nevědomky tak druhým dáváte svolení k tomu, aby udělali totéž.

A3 Zharmonizovat emoce s našimi ideály a záměry. Odhalení pravdy o sobě a energie a touhy s tím něco udělat. Přestat bojovat.

A4 Otevřít se a opustit zahořklost a hanbu, která pramení ze zrady sebe sama. Dovolit, aby naše činy řídilo vědomí toho, po čem touží naše srdce.

A5 Odvážit se být sám sebou, užívat si sebe sama. Zbavit se strachu z radosti. Naučit se přijímat lehkosti a radosti života. Soucítění s vnitřním kritikem. Úcta k vnitřnímu umělci.

A6 Otevřít se zvýšenému vnímání srdcem. Uvědomování si přírody, umírněnosti a rovnováhy. Jsme propojeni s těmito ideály a se zemí? Navázání vztahu k přírodě, zemi a lásce.

A7 Vědomí, vášeň a nadšení pro život, dar Božského majestátu. Strach žít život v jeho plné, bouřlivé nádheře. Vpustit k sobě přítomný okamžik, který nám pomáhá přijmout nové, co k nám přichází.

A8 Převzít osobní zodpovědnost, stát se autoritou ve svém životě. Důvěrou se zbavit strachu a nalézt ve svém srdci odvahu dovolit svým snům, přáním a tužbám duše, aby nalezly své vyjádření.

A9 Volba. Bude vaše duchovní hledání těžký úkol nebo hýčkání Božství, které zde už je? Hýčkání prožitků, hýčkání nevinnosti. Tento stav přichází s přijetím sebe sama takoví, jací jsme, a se schopností opečovávat sebe sama jako bychom pečovali o našeho milovaného, neboť ve skutečnosti – my JSME milovaní.

A10 Když pečujeme o svůj stín, vlastně tím v hloubce intenzivně opečováváme a vyživujeme sami sebe. Postavit se tváří v tvář ohni očisty našeho vědomí. Nechat světlo tohoto ohně, aby ozářilo tmavé kouty nás samotných a odhalilo Lásku.

A11 Zbavit se strachu z pocitů bolesti vyvolané našimi úzkostmi a těžkostmi. Největší naší potřebou je láska, největším darem, který máme, je schopnost a pochopení lásky k sobě. Emocionální, intuitivní rovina se probouzí k radosti a svobodě.

A12 Intenzívní energie zrcadlení, touhy vidět světlo, i když vidíme pouze své malé já, namísto vyššího. Ztracená cesta trhá srdce. Cesta návratu se v dálce vine. Nakonec přijedeme do stavu přijetí, že nemůžeme udělat nic, než být. Jak říkala Vicky: „Nechat být a nechat Boha“. Tento stav bytí přináší spokojenost, pochopení energetických toků a potřeby všech lidí najít své místo v měsíčním světle.

A13 Neustálé zjemňování schopnosti duše chápat nejrůznější možnosti. Jak rozvíjíme svůj potenciál? Kam odsud půjdeme? V situaci, ve které jsme, můžeme pouze volit, čestně a poctivě.

A14 V každém životě máme jen jedinou povinost: být věrní sami sobě. Vzpomínáte si, proč jste přišli? Dokážete ještě natolik rozlišovat, abyste dokázali být skutečně věrni sami sobě a naslouchat Jedinému, tichému vnitřnímu hlasu?

 
 
 

Mapa webu

© 2008-2012 Equilibrium, všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Nabízené techniky, postupy a informace jsou uvedeny z informačních a výzkumných důvodů. Tyto techniky nepředepisujeme ani neudělujeme lékařské rady, přímo nebo nepřímo, pro jakéhokoliv čtenáře a na jakoukoliv indispozici. Také nedoporučujeme tyto postupy samy o sobě, ani neděláme žádný výklad týkající se fyziologických účinků z jakýchkoliv myšlenek, které tu podáváme. Lidé, kteří použijí techniky zde uvedené, dělají tak dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Avšak naše zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se vážně zabývají sebepoznáním, najdou zde zajímavý a podnětný materiál.

Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E

Vyhledat