Nová lahvička Equilibrium je na světě!

115 – Archanděl Khemiel & Ariel

Horní barva: oranžová

Dolní barva: červená

Narozen: 1. prosince 2017, v 15.45 GMT


Archanděl Khemiel má mezi ostatními anděly významné postavení. S jeho pomocí můžeme nahlédnout do zdroje, do esence toho, co je.

V této lahvičce se nacházejí energie Khemiela a Ariela. Khemiel je ženský aspekt a Ariel mužský - partnerské plameny stejné esence. Oranžová a červená nám zpřístupňuje naše vhledy a dodává energii, abychom je dokázali vyjádřit.

Probouzející energie oranžové nám dodá sílu uchopit hlubší výzvy červené - Kristovské energie.

Tento archanděl patří vodnímu světu a pomáhá nám tedy s emočními aspekty červené a oranžové.

Tito dva archandělé podporují jednotu - červená s oranžovou, které se spojují do korálové - barvy sjednocení. Je třeba, abychom byli pevní ve víře a důvěře, ve vlastní pravdě. Teprve potom můžeme dojít ke skutečné vnitřní jednotě.

Khemiel a Ariel nám pomáhají vnímat také propojenost v přírodě, se všemi silami a energiemi Gayi a s bytostmi tohoto světa i světů jiných. Překonat pocit oddělenosti a vážit si jednoty, kterou přináší naše provázanost se vším, co je. Pocit hluboké lásky, úcty a soucítění k nejrůznějším aspektům našeho bytí, které nám Khemiel a Ariel nyní pomáhají sjednotit.

 

Celý text-Mikeovy první myšlenky:

Archanděl Khemiel má mezi ostatními anděly významné postavení. S jeho pomocí můžeme nahlédnout do zdroje, do esence toho, co je.

V této lahvičce se nacházejí energie Khemiela a Ariela. Khemiel je ženský aspekt a Ariel mužský - partnerské plameny stejné esence. Oranžová a červená nám zpřístupňuje naše vhledy a dodává energii, abychom je dokázali vyjádřit.

Probouzející energie oranžové nám dodá sílu uchopit hlubší výzvy červené - Kristovské energie.

Tento archanděl patří vodnímu světu a pomáhá nám tedy s emočními aspekty červené a oranžové.

Obě tyto barvy také souvisejí také s korálovou a tedy i s posledním korálovým pomanderem, který v Aura-Soma vznikl: hloubka vhledu a vnitřní síla založená na důvěře a víře v náš vnitřní střed. S hlubokou vírou v sebe sama se nám bude dařit zvládat věci také ve vnějším světě.

O Khemielovi se někdy uvažuje v souvislosti s konflikty a Ariel zase představuje laskavost a velkorysost. Ariel je označován jako Lev Boží, pro jeho odvahu a sílu.

Pokud sečteme čísla této lahvičky, dostaneme 7, tedy lahvičku Zahrada Getsemanská, která představuje největší zkoušku odvahy a síly a také schopnost překonat překážky a objevit v nich dar, který pro nás představují. V situacích velkých životních zkoušek míváme tendenci uchylovat se ke vzdoru a odporu - do reakcí, které máme výchovou zakořeněné. Khemiel & Ariel nás v těchto dobách podporují, abychom zkouškami procházeli s daleko konstruktivnějším přístupem.

S touto lahvičkou se můžeme upamatovat na nejrůznější části naší bytosti, na mnoha různých rovinách. Téma zkoušky víry Zahrady Getsemanské a hluboké poznání sebe sama nám pomůže najít pro tyto roztříštěné částečky novou rovinu sjednocení.

Blíží se velký prosincový úplněk (3.12.), čas harmonizace a jednoty ve všech našich vztazích. Tento úplněk nás připravuje na galaktické propojení, ke kterému dojde 18-22. prosince a které nás vyzývá, abychom přijali svůj hlubší evoluční účel.

Tito dva archandělé podporují jednotu - červená s oranžovou, které se spojují do korálové - barvy sjednocení. Je třeba, abychom byli pevní ve víře a důvěře, ve vlastní pravdě. Teprve potom můžeme dojít ke skutečné vnitřní jednotě.

Khemiel a Ariel nám pomáhají vnímat také propojenost v přírodě, se všemi silami a energiemi Gayi a s bytostmi tohoto světa i světů jiných. Překonat pocit oddělenosti a vážit si jednoty, kterou přináší naše provázanost se vším, co je. Pocit hluboké lásky, úcty a soucítění k nejrůznějším aspektům našeho bytí, které nám Khemiel a Ariel nyní pomáhají sjednotit.

 
 
 

Mapa webu

© 2008-2012 Equilibrium, všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Nabízené techniky, postupy a informace jsou uvedeny z informačních a výzkumných důvodů. Tyto techniky nepředepisujeme ani neudělujeme lékařské rady, přímo nebo nepřímo, pro jakéhokoliv čtenáře a na jakoukoliv indispozici. Také nedoporučujeme tyto postupy samy o sobě, ani neděláme žádný výklad týkající se fyziologických účinků z jakýchkoliv myšlenek, které tu podáváme. Lidé, kteří použijí techniky zde uvedené, dělají tak dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Avšak naše zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se vážně zabývají sebepoznáním, najdou zde zajímavý a podnětný materiál.

Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E

Vyhledat