Archandělské esence

Světlo archandělů přichází v podobě osmi vůní Aura-Somy...

Domovem archandělů je svět ohně, který je symbolickým vyjádřením lásky, vřelosti, péče, soustředění, očisty, síly a propojení. Ke vzniku archandělských esencí vedlo mnoho důvodů. Archandělé jako součást duchovní hierarchie představují ducha ohně. Jméno archandělé (AarchAngeloi) pochází z řeckých a hebrejských zdrojů. V křesťanské ezoterice bývají archandělé považováni za božské posly.

Pomáhají však také jednotlivcům v procesu jejich osobního růstu. Hierarchie archandělů pracuje s lidskými bytostmi zvláště v období přechodu, jakým je například doba mezi smrtí a novým zrozením. Během takovýchto období se zakládají semínka, z nichž se pak mohou zrodit okolnosti nebo události dalšího života, podle toho, jakým způsobem se má daná duše rozvíjet. Archandělské esence mohou stimulovat vzpomínky na tato semínka, na tento předem vložený potenciál, a tím nám pomáhají uvědomit si, jaký záměr se za danými událostmi skrývá.

Přicházejí k nám v současné době na žádost duchovní hierarchie, aby povzbudili zárodky vyššího plánu, který se na zemi rozvíjí. Působí prostřednictvím éterického těla, které je schopné vnímat mimozemské, kosmické vlivy a síly. Archandělé jsou ochránci lidí a všech živoucích bytostí. Přicházejí nejčastěji v obdobích krize, kdy jsou jejich ochrana a vedení obzvláště zapotřebí. Jejich přítomnost vnáší do našich životů radost, štěstí a inspiraci k tomu, abychom se vědomě pokoušeli rozvíjet v našem životě i v životě společnosti pozemský ráj. Posláním archandělů je podporovat pozitivní změny na všech rovinách.

Archandělské esence přinášejí opravdovou inspiraci ducha. Mají přesnou intenzitu vibrací, které odpovídají aurickému poli člověka. Protože archandělé pracují hlavně s kolektivní rovinou (pomáhají rodinám, skupinám, městům a zemím), spočívá jejich působení na jednotlivce především v tom, že jim pomáhají lépe si uvědomovat jejich vztah k širšímu společenství. Tím také spolupracují na hlavním procesu Aura-Somy, na procesu individuace, na cestě probouzení tyrkysové oblasti v nás, centra ananda-khanda.

Tyto esence nám prostřednictvím jemnohmotných těl přinášejí osobnější spojení s archanděly. Po jejich aplikaci mohou lidé pociťovat chvění nebo lehké mravenčení na fyzickém těle, které nasvědčuje tomu, že se do jejich aurického pole dostaly nové energie. Jakmile si fyzické tělo tyto energie připomene, obvykle to vyvolá stav štěstí a naplnění.

Archanděl Michael
Pročišťuje cestu k otevření našeho srdce. Energie této esence nás podporují v procesu zbavování se hlubokých strachů a úzkostí.

Archanděl Gabriel
Pomůže nám najít sílu být upřímný a pravdivý sám k sobě.

Archanděl Rafael
Jeho hojivý balzám míru přináší pocit pohody a celistvosti.

Archanděl Uriel
Podporuje náš růst, jasnost vidění a intuitivní vnímání.

Archanděl Sandalfon
Pomáhá nám chápat význam širší komunity a vzájemné lidské sounáležitosti.

Archanděl Cadkiel
Dává možnost znovuzrození a novou perspektivu v našem vnímání a chápání lásky.

Archanděl Metatron
Pomáhá nám vnímat a posilovat smysl pro bohatství všech lidí, pro jejich talenty, kvality a potenciál, který v nich dříme.

Archanděl Jophiel
Nabízí nám možnost vnímat vyšší pravdu, naději a harmonii.

Použití:
Vybranou esenci aplikujte rozprašovačem přímo do aury: nad levé rameno, nad hlavu a nad pravé rameno. Nechejte drobné kapičky esence pronikat do vašich jemnohmotných těl a vnímejte pocity, které ve vás vyvolává.
K dostání:
v lahvičkách z fialového skla s rozprašovačem, objem 20ml.

Aura-Soma® je registrovaná ochranná známka Aura-Soma Products, Tetford, UK

 
 
 

Mapa webu

© 2008-2012 Equilibrium, všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Nabízené techniky, postupy a informace jsou uvedeny z informačních a výzkumných důvodů. Tyto techniky nepředepisujeme ani neudělujeme lékařské rady, přímo nebo nepřímo, pro jakéhokoliv čtenáře a na jakoukoliv indispozici. Také nedoporučujeme tyto postupy samy o sobě, ani neděláme žádný výklad týkající se fyziologických účinků z jakýchkoliv myšlenek, které tu podáváme. Lidé, kteří použijí techniky zde uvedené, dělají tak dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Avšak naše zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se vážně zabývají sebepoznáním, najdou zde zajímavý a podnětný materiál.

Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E

Vyhledat