Založení s.r.o.

Založení společnosti na míru Vašim požadavkům. Poskytnutí sídla. ready made společnost pro Vás do 24 hodin.

Equilibrium, s.r.o. - společnost pro osobní rozvoj

EQUILIBRIUM, společnost pro osobní rozvoj
Mečislavova 4, Praha 4 - Nusle
tel: +420 777 092 030, e-mail: info@equilibrium.cz

Jak se k nám dostanete

 

Obsah kurzů rodinných konstelací


Obsah kurzů spočívá v práci s rodinnými konstelacemi podle Berta a Sophie Hellinger. Zájemci si staví konstelace. Platba za kurz je platbou za účast. Každý účastník si nemusí postavit konstelaci. Každý, kdo chce konstelaci i přesto, by měl zvážit svoji účast na kurzu.Konstelace jsou zážitkovou metodou nahlížení na vztahy,

jsou způsobem, jak se podívat na to,

kde leží příčina problému, jak získat důležitý návod k řešení

a pokojnou cestou jej napravit.
 
Metoda ukazuje skryté síly,
 
které působí a ovlivňují náš život,
 
vzniká prostor pro znovunalezení osobní síly,
 
přijetí a prožití našeho života naplno.
 
V konstecích se během hodiny odehrají události,
 
které jindy potřebují na zpracování roky.
 


Co je nutné vědět před kurzem:

Kurzy rodinných a systemických konstelací jsou určené pro širokou veřejnost, není nutná předchozí konzultace. Účastník by však měl býti starší 18.let. Pokud je účastník v péči psychologa či psychiatra, měl by informovat svého ošetřujícího lékaře o účasti na kurzu, popřípadě přijít se svým lékařem. Měl by si být rovněž vědom, že rodinné konstelace nenahrazují lékařskou, psychologickou či psychiatrickou péči, a po celou dobu trvání kurzu za sebe nese zodpovědnost.

Rozhodnete – li se kurz či seminář absolvovat, je vhodné znát základní fakta o vaší původní rodině a pokud jste v partnerském svazku, tak i o současné rodině. Nemůžete – li je již zjistit, nevadí, konstelace se dají stavět i lidem, kteří byli například adoptováni a neví nic o své biologické rodině.

Do nejbližší původní rodiny patříme my, sourozenci, nevlastní sourozenci, rodiče, sourozenci rodičů i nevlastní, partneři rodičů, bývalí manželé a manželky, někdy i prarodiče. Do současné rodiny spadáme my, partner, naše děti, naši bývalí partneři. Prospěšné je také nakreslení si vlastního rodinného genogramu. K jeho sestrojení doporučujeme knížku od Johna Bradshawa Rodinná tajemství, kde autor podrobně vysvětluje, jak vytvořit rodinný genogram. Genogram představuje vizuální mapu našeho rodokmenu, do kterého se zakreslují informace o rodinných vztazích během několika generací. Pomocí genogramu můžeme vyzkoumat červenou nit, která se táhne napříč generacemi a ovlivňuje tak i náš život.

Jaká fakta je dobré zjistit:

 • Zemřel někdo z rodiny předčasně? Předčasně znamená do 50let a nezapomínejte na interrupce.

 • Zemřel někdo ve válce nebo na následky války?

 • Byl někdo ve válce nebo v legiích?

 • Zavinil někdo ve vaší rodině neúmyslné zabití nebo byl sám obětí?

 • Byl ve vaší rodině vrah nebo oběť vraždy (např. ze žárlivosti, z pomsty, kvůli majetku atd.)?

 • Ukončil někdo svůj život dobrovolně?

 • Jsou ve vaší rodině sirotci, levobočci či měl někdo velmi těžký osud?

 • Byl někdo v koncentračním táboře, gulagu, odboji, u partyzánů či byl politicky perzekuován?

 • Byl někdo ve vězení, ať už politickém nebo hospodářském?

 • Byl někdo vyhoštěn ze země nebo odešel do exilu dobrovolně? Žije někdo v cizině?

 • Ztratila vaše rodina, ať už z jakéhokoliv důvodu, majetek? Nebyl náhodou vyděděn prvního sourozenec?

 • Nebyl v rodině někdo, kdo si nemohl vzít svoji lásku?

 • Byl někdo z rodiny v klášteře?

 • Byl někdo na misii v zahraničí?

 • Rozvody – odloučení – rozloučení v rodině

 • Postižení členové v rodině (mentálně, tělesně, psychicky)

 • Byl někdo dlouhodobě hospitalizován?

 • Závislosti v rodině, např. na alkoholu, drogách, jídle, vztazích atd.

 • Existují v rodině nějaká tajemství – tabu témata, o kterých se nemluví?

 • Zvláštní osudy v rodině – cizinci

 • Byl někdo v rodině adoptován nebo byl dán k adopci?

Před samotným kurzem je nutné řádně vyplnit a podepsat prohlášení. Bez vyplnění tohoto prohlášení není možné se kurzu zúčastnit.

Na kurzu je zakázáno požívat drogy a alkohol.

Na kurz rodinných konstelací si s sebou můžete přinést jídlo a pití, popřípadě pohodlnější oblečení a přezůvky. Podle vaší potřeby i blok na poznámky a tužku. Během konstelací jsou přestávky na občerstvení a oběd.

 

Další informace o metodě rodinných konstelací naleznete zde.
 
 
 

Mapa webu

© 2008-2012 Equilibrium, všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Nabízené techniky, postupy a informace jsou uvedeny z informačních a výzkumných důvodů. Tyto techniky nepředepisujeme ani neudělujeme lékařské rady, přímo nebo nepřímo, pro jakéhokoliv čtenáře a na jakoukoliv indispozici. Také nedoporučujeme tyto postupy samy o sobě, ani neděláme žádný výklad týkající se fyziologických účinků z jakýchkoliv myšlenek, které tu podáváme. Lidé, kteří použijí techniky zde uvedené, dělají tak dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Avšak naše zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se vážně zabývají sebepoznáním, najdou zde zajímavý a podnětný materiál.

Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E

Vyhledat