Založení s.r.o.

Založení společnosti na míru Vašim požadavkům. Poskytnutí sídla. ready made společnost pro Vás do 24 hodin.

Equilibrium, s.r.o. - společnost pro osobní rozvoj

EQUILIBRIUM, společnost pro osobní rozvoj
Mečislavova 4, Praha 4 - Nusle
tel: +420 777 092 030, e-mail: info@equilibrium.cz

Jak se k nám dostanete

 

Nová lahvička Equilibrium je na světě!

110 – Archanděl Ambriel

Archanděl Ambriel

Horní barva: světle starorůžová

Dolní barva: tmavě purpurová

Narozen: 31.05.2012 ve 12.hod britského letního času

Archanděl znamení Blíženců
Dvojčata a kosmický Kristus

Souvislost s ochrannou energií lásky a laskavosti
Spojení s B67 Mebahelem, strážným andělem 31. května

Ambriel je znám jako kníže řádu Trůnů, vládce 12 hodiny a noci, spravuje 12. dům

Archanděl Ambriel obsahuje typ růžové, kterou budeme nazývat světle starorůžová, která přináší nový potenciál v systému Aura-Soma.

Archanděl Ambriel vládne znamení Blíženců, je spojován s kosmickým Kristem, s dvojčaty kosmického Krista (se světlým a tmavým dvojčetem). Proto ho spojujeme se symbolem Blíženců v glastonburském zvířetníku v Dundon Hill, poblíž Glastonbury. Se znamením Blíženců a s kosmickým Kristem si rovněž spojujeme tarotovou kartu Milenci a lahvičky B6 a B84.

Spojení se znamením Blíženců dává tomuto archandělu lehkou, prosvětlující energii. Vztahuje se také k elementu vzduchu, který se rychle pohybuje všemi směry. Snadno prochází různými světy a je součástí vody, která vyživuje zemi.

Ambriel má na starosti komunikaci na všech úrovních a je tradičně znám jako archanděl ochrany, která vychází z jasné komunikace. Je také spojován s neposuzováním, s vědomím, které nekritizuje, které postrádá to, čemu říkáme „přirozená kritičnost“. Jedná se o komunikaci, která vychází z vnitřní pravdy a nese v sobě vědomé bytí, které dokáže analyzovat bez kritiky.

Ambriel nás přišel inspirovat ke komunikaci, která probouzí ducha a přivádí naše vědomí k vnitřní pravdě. Něžný archanděl, který je ve všech svých aspektech „velmi přímý“. Někdy to vypadá, jako by samotná pravda a jasnost byly konfrontační energií pro vzorce, které ve své podstatě tuto pravdu a jasnost postrádají. Ambriel nás přichází inspirovat ke sdílení naší vnitřní pravdy, k projasňování a pročišťování zmatků. Pomáhá nám překročit polarity uvnitř nás a namísto uzavírání přátelství se zmatkem a s konflikty vyplývajícími z identifikace se zmatkem nám pomáhá vyjasnit pochybnosti a nedůvěru založené na strachu. Že jsou tyto modely tradiční a představují „normu“ ještě neznamená, že jsou jediné možné.

Na Ambriela můžeme pohlížet jako na anděla, který pročišťuje toxiny pochybností zatemňující nám naši cestu. Pochybnost je často dobrým společníkem na cestě. Nechceme být přespříliš důvěřiví. Ale jestliže se pochybnosti příliš rozrostou, vzniklá nedůvěra nám zatemní vnímání.

Žádá se po nás, abychom vyjasnili opary nejistoty. Máme prohlédnout nejasnosti a rozlišit, co je skutečně v zájmu nejvyššího dobra. Ambriel nám pomáhá ujasnit si obsah modrých, žlutých a červených misek, o kterých uvažujeme jako o intelektu, o pocitech a o našem instinktivním bytí, ve vztahu k cestě, která leží před námi.

Jestliže dokážeme jasně vidět, pak se před námi může rozvinout to, čemu říkáme „Dharma“. Je k tomu zapotřebí jasná vize a bdělá pozornost věnovaná způsobu, jakým provádíme svou práci. Jestliže nasloucháme našemu vnitřnímu jádru pravdy a sledujeme cestu jeho rozvoje, může se před námi otevřít mnoho možností. Jasnost znamená také ochotu podívat se za vnější pozlátko, proniknout za něj, za masky, které se nám předkládají – ať už jsou to masky naše nebo masky, které vidíme na druhých, masky, za které se možná ukrýváme nebo které jsou důsledkem našich projekcí.

Jak navazujeme vztahy s lidmi, s nimiž přicházíme do kontaktu? Vycházíme přitom ze své vnitřní pravdy nebo navazujeme vztah s projekcí a maskou, která není tím nejlepším aspektem nás ani dotyčného člověka? S Ambrielem můžeme nalézt hlubokou úroveň sebepřijetí. Pomáhá nám zachránit lásku, péči, vřelost, přijmout plně sebe sama, abychom mohli odložit masky, překonat hradby, otevřít srdce a mysl a vyklidit prostor pro pravdu.

Ambriel nám pomáhá žít naše sny, projevovat naše dary a stávat se více celistvými. Tendence srovnávat se s ostatními nás často v našich vlastních očích ponižuje. Dochází k tomu tehdy, když své vlastní kvality projektujeme do druhých nebo když posuzováním druhých vlastně posuzujeme sebe sama v oblastech, kde se cítíme nedostateční.

Jakmile prozkoumáme své kvality, žádá po nás Ambriel, abychom vyživovali ty, které máme, a nepoužívali převleky a „triky“, s jejichž pomocí bychom se prezentovali jiní, než jací jsme. Soucit, péče, náklonnost a jemné aspekty lásky – to vše je součástí kvalit, kterými nás Ambriel podporuje v realizaci a v uvědomování si esence pravdy našeho nitra. Jak říká Gustav Davidson ve Slovníku andělů: „Ať mě raději zraní pravda, než aby mě chránila lež.“

Tato energie bude součástí příběhu Ambriela i toho, co od nás Ambriel požaduje. Využívat a ctít naše intuitivní dovednosti - zvláště při překonávání negativity - být adaptabilní a flexibilní ve všech životních situacích, dokázat slyšet, co je řečeno za slovy, a umět se na činy druhých dívat pozitivně, bez posuzování.

Je mnoho možností naslouchat, mnoho možností slyšet. Můžeme naslouchat z naší hvězdy, z hloubek našeho nitra, naslouchat sobě i druhým s přijetím toho, co slyšíme, s odstupem, bez připoutanosti, se soucitem a s láskou. Dalo by se říci, že Ambriel posiluje hlubší intuitivní vrstvy, stimuluje vnitřní vedení a pomáhá nám následovat pocitovou stránku naší bytosti, abychom dokázali porozumět poselství našeho srdce.

Pro své ochranitelské kvality byl Ambriel často volán k tomu, aby pomohl zažehnat neštěstí a zadržet negativní energii.

Již jsme poznali proroky Jeremiáše ve vztahu k Jeremielovi, Zachariáše k Zacharielovi. Pod záštitou Ambriela působil prorok Sachariáš.

Ambriel nám pomáhá rozvíjet skryté, latentním dary našeho nitra, dary, které jsme ještě neobjevily. Pomáhá nám prozkoumat náš potenciál a zvážit, které dary využíváme málo nebo dokonce vůbec.

Ambriel nás také poučuje o způsobu jakým milujeme, jestli vědomě nebo jinými způsoby. Jeho inspirací bude i vědomá cesta k lásce.

Pokud bychom dokázali skutečně milovat, mohlo by to zpochybnit moudrost, kterou v sobě nosíme, i naši sílu. Inspirace k vědomé lásce by měla být provázena opatrností, s vědomím důsledků. Jak říká rčení: „Láska vynáší na povrch vše, co není láskou, aby to bylo vyléčeno.“

Ambrielovi se rovněž přisuzuje mystika. Mystika, která je inspirací k energii lásky, mystická zkušenost, která se k nám vrací, způsob, jakým stoupá vzhůru a schází dolů. Je to vlastnost, které je těžké porozumět. Dokážeme přijmout okamžiky smutku a radovat se z nich stejně jako z momentů intenzívní radosti? Takováto vyrovnanost nám umožňuje skutečně milovat a proniknout k hlubší úrovni porozumění.

Správně provádět relaxaci znamená zbavit se odporu a napětí. Relaxace vede k hlubší koncentraci, k tomu, co nazýváme meditací. Ambriel nás přivádí k hlubším úrovním relaxace, k rovinám hluboké péče a vřelosti, k získávání vhledů prostřednictvím snů a meditačních prožitků.

Všichni archandělé nás svým způsobem vedou k tomu, abychom se stali kapkou kosmického Krista, kapkou krve, krvinkou kosmického Krista probouzejícího se ve světě. (V křesťanské tradici tímto způsobem o kosmickém Kristu neuvažujeme). Tímto směrem, k tomuto novému vědomí je orientována energie archanděla Ambriela.

V „Kalendáři duše“ od Rudolfa Steinera je na týden od 26. května do 01. června verš:

Smysly mohou sílit spojením
s božskou tvůrčí prací.
Tím tlačí mou sílu myšlenek
do zasněné otupělosti.
Když božská bytost
touží po jednotě s mou duší,
musí lidské myšlení
v tichém zasnění
spokojeně spočinout.

 
 
 

Mapa webu

© 2008-2012 Equilibrium, všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Nabízené techniky, postupy a informace jsou uvedeny z informačních a výzkumných důvodů. Tyto techniky nepředepisujeme ani neudělujeme lékařské rady, přímo nebo nepřímo, pro jakéhokoliv čtenáře a na jakoukoliv indispozici. Také nedoporučujeme tyto postupy samy o sobě, ani neděláme žádný výklad týkající se fyziologických účinků z jakýchkoliv myšlenek, které tu podáváme. Lidé, kteří použijí techniky zde uvedené, dělají tak dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Avšak naše zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se vážně zabývají sebepoznáním, najdou zde zajímavý a podnětný materiál.

Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E

Vyhledat